مدرسه ی بیوانفورماتیک نصر, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مدرسه ی بیوانفورماتیک نصر

مدرسه ی بیوانفورماتیک نصر با هدف آموزش و ارتقا سطح دانش و فنی دانشجویان و فارغ التحصیلان در حوزه ی بیوانفورماتیک به عنوان یک شاخص اساسی و رشته ی مهم در توسعه ی دانش زیست فناوری ایجاد گردید

این مدرسه با هدف ارتقا دانش و تخصص حوزه ی بیوانفورماتیک در سه حوزه ی کد نویسی و نگارش الگوریتم های تحلیلی، استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک و همچنین بیوانفورماتیک صنعتی فعالیت داشته که با رایزنی های انجام شده دوره های تخصصی بر اساس سرفصل های روز دنیا با گواهینامه ی بیوالمللی جهت تقویت رزومه و ارایه به سازمانها و شرکتها تدوین گردیده است

این مدرسه با هدف ارایه ی آموزش های تخصصی به دانشجویان برای ورود به صنعت و یا ایجاد کسب و کار خود برنامه ریزی های

دقیقی را جهت اجرای دوره های آموزشی تخصصی به صورت آنلاین و حضوری نموده است که می توانید از کم و کیف این برنامه ها از طریق سامانه ی اطلاع رسانی دوره های آموزشی بیومیتینگ از طریق لینک زیر اطلاع پیدا نمایید

https://BioMeeting.ir

همچنین برای دسترسی به تازه های آموزشی و اطلاعات جدید این سامانه می توانید از آدرس مستقیم مدرسه ی بیوانفورماتیک نصر به آدرس زیر استفاده نمایید.

https://NasrBioinformatics.ir