کتابچه ی جامع همه چیز در مورد لینوکس اوبونتو

۵۵.۹۹۲تومان

کتابچه ی جامع همه چیز در مورد لینوکس اوبونتو

کتابچه ای ۳۹ صفحه ای که به شرح کامل تنظیمات و نحوه ی نصب سیستم عامل بسیار پر کاربرد اوبونتو در زیست شناسی و بیوانفورماتیک می پردازد. مطالعه ای این کتاب بسیار کاربردی بوده و می تواند راهگشای ابتدایی و آشنایی دانشجویان و متخصصان با سیستم عامل لینوکس باشد.

Compare

توضیحات

کتابچه ی جامع همه چیز در مورد لینوکس اوبونتو

کتابچه ای ۳۹ صفحه ای که به شرح کامل تنظیمات و نحوه ی نصب سیستم عامل بسیار پر کاربرد اوبونتو در زیست شناسی و بیوانفورماتیک می پردازد. مطالعه ای این کتاب بسیار کاربردی بوده و می تواند راهگشای ابتدایی و آشنایی دانشجویان و متخصصان با سیستم عامل لینوکس باشد.