کتابچه ی جامع محلول سازی

۶۸.۴۳۶تومان

کتابچه ی جامع محلول سازی در آزمایشگاه . یکی از اساسی ترین نیازهای هر دانشجو ساخت انواع محلولها به نسبتهای مختلف است  ودر این راستا این کتاب به عالی ترین روش ممکن شیوه ی ساخت و انواع محاسبات محلول سازی را آموزش داده است.

این کتابچه در ۳۲ صفحه به زبان فارسی و با کیفیت عالی تدوین گردیده است

Compare

توضیحات

کتابچه ی جامع محلول سازی در آزمایشگاه . یکی از اساسی ترین نیازهای هر دانشجو ساخت انواع محلولها به نسبتهای مختلف است  ودر این راستا این کتاب به عالی ترین روش ممکن شیوه ی ساخت و انواع محاسبات محلول سازی را آموزش داده است.

این کتابچه در ۳۲ صفحه به زبان فارسی و با کیفیت عالی تدوین گردیده است