چرا کلون سازی ژن و آنالیز DNA مهم است ؟

۶۸.۴۳۶تومان

خلاصه ای جامع به صورت اسکن کتاب با کیفیت بالا در ۱۹ صفحه با فرمت پی دی اف با موضوعات

توسعه ی ابتدایی علم ژنتیک

پیدایش کلون سازی ژن و واکنش زنجیره ی پلیمراز

کلون سازی ژن چیست

واکنش زنجیره ای پلیمراز

اهمیت و چرایی تکثیر و کلونینگ ژن

 

Compare

توضیحات

خلاصه ای جامع به صورت اسکن کتاب با کیفیت بالا در ۱۹ صفحه با فرمت پی دی اف با موضوعات

توسعه ی ابتدایی علم ژنتیک

پیدایش کلون سازی ژن و واکنش زنجیره ی پلیمراز

کلون سازی ژن چیست

واکنش زنجیره ای پلیمراز

اهمیت و چرایی تکثیر و کلونینگ ژن