پروتکل استخراج DNA باکتری جنس کلستریدیوم به روش جوشاندن در بافر STET

۸۰.۸۷۷تومان

پروتکل آزمایشگاهی استخراج DNA از باکتری جنس کلستریدیوم  به زبان فارسی و با فرمت پی دی اف

Compare

توضیحات

پروتکل آزمایشگاهی استخراج DNA از باکتری جنس کلستریدیوم  به زبان فارسی و با فرمت پی دی اف