پاورپوینت مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

۷۴.۶۵۵تومان

پاورپوینت جامع و کامل مقدمه ای بر بیوانفورماتیک .

این پاورپوینت در ۳۰ صفحه به زبان فارسی با فرمت پاورپوینت و با قابلیت ویرایش می باشد و شامل موضوعات زیر می باشد.

تاریخچه بیوانفورماتیک
تعریف بیوانفورماتیک
خصوصیات مشترک سیستم های جاندار
پروتئین و DNAو RNA
اهداف بیوانفورماتیک
ضرورت بیوانفورماتیک
فعالیت های اصلی
چالش های اصلی
حوزه های کاربرد
بانک های اصلاعاتی، الگوریتم ها ، نرم افزارها
بیو انفورماتیک در ایران
جمع بندی

Compare

توضیحات

پاورپوینت جامع و کامل مقدمه ای بر بیوانفورماتیک .

این پاورپوینت در ۳۰ صفحه به زبان فارسی با فرمت پاورپوینت و با قابلیت ویرایش می باشد و شامل موضوعات زیر می باشد.

تاریخچه بیوانفورماتیک
تعریف بیوانفورماتیک
خصوصیات مشترک سیستم های جاندار
پروتئین و DNAو RNA
اهداف بیوانفورماتیک
ضرورت بیوانفورماتیک
فعالیت های اصلی
چالش های اصلی
حوزه های کاربرد
بانک های اصلاعاتی، الگوریتم ها ، نرم افزارها
بیو انفورماتیک در ایران
جمع بندی