پاورپوینت سمینار متابولومیکس گیاهان دارویی

۹۷.۵۰۰تومان

پاورپوینت سمینار متابولومیکس گیاهان دارویی

سمینار تخصصی متابولومیکس گیاهان دارویی که به زبان فارسی و در ۳۳ صفحه و با فرمت پاورپوینت و قابل ویرایش آماده سازی گردیده است که به مفاهیم و تعاریف و همچنین فرایند های مطالعاتی متابولومیکس گیاهان دارویی می پردازد

Compare

توضیحات

پاورپوینت سمینار متابولومیکس گیاهان دارویی

سمینار تخصصی متابولومیکس گیاهان دارویی که به زبان فارسی و در ۳۳ صفحه و با فرمت پاورپوینت و قابل ویرایش آماده سازی گردیده است که به مفاهیم و تعاریف و همچنین فرایند های مطالعاتی متابولومیکس گیاهی می پردازد