همسانه سازی پستانداران ؛ کلونینگ | اصول تئوری

۷۴.۶۵۵تومان

همسانه سازی در پستانداران یکی از استراتژیک ترین تغییرات تکنولوژی روز دنیا بوده و هست.  در این فصل از کتاب ک به صورت اسکن شده آماده سازی گردیده است در ۲۹ صفحه به زبان فارسی در مورد اصول کلونینگ در پستانداران مطالعه خواهید کرد

Compare

توضیحات

همسانه سازی در پستانداران یکی از استراتژیک ترین تغییرات تکنولوژی روز دنیا بوده و هست.  در این فصل از کتاب ک به صورت اسکن شده آماده سازی گردیده است در ۲۹ صفحه به زبان فارسی در مورد اصول کلونینگ در پستانداران مطالعه خواهید کرد