شرح کامل دستگاه گوارش

۹۳.۳۲۰تومان

شرح کامل دستگاه گوارش انسان و جزییات آن مناسب برای رشته های زیست شناسی و پزشکی

این فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش در ۳۰صفحه به زبان فارسی تایپ شده به همراه تصاویر رنگی با کیفیت می باشد.

Compare

توضیحات

شرح کامل دستگاه گوارش انسان و جزییات آن مناسب برای رشته های زیست شناسی و پزشکی

این فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش در ۳۰صفحه به زبان فارسی تایپ شده به همراه تصاویر رنگی با کیفیت می باشد.

این فایل مناسب تدریس و سمینار سازی می باشد