سمینار مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک و تکنیکها

۱۰۵.۷۶۲تومان

سمینار جامع مهندسی ژنتیک

سمیناری با رویکرد نگاه جامع به مهندسی ژنتیک در ۵۶ صفحه به زبان فارسی و با فرمت پی دی اف

شامل

تاریخچه ی مهندسی ژنتیک

تکنیک های مورد استفاده

 

Compare

توضیحات

سمینار جامع مهندسی ژنتیک

سمیناری با رویکرد نگاه جامع به مهندسی ژنتیک در ۵۶ صفحه به زبان فارسی و با فرمت پی دی اف

شامل

تاریخچه ی مهندسی ژنتیک

تکنیک های مورد استفاده