سمینار تخصصی تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

۸۲.۵۰۰تومان

سمینار خصصی تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها

این سمینار به زبان فارسی و در فرمت پاورپوینت به صورت مشروح و دارای تصاویر رنگی در ۳۳ صفحه می باشد که ی تواند به عنوان مرجع تدریس و یا تهیه ی سمینار مورد استفاده قرار گیرد . این سمینار دارای تصاویر رنگی و با کیفیت بالا تهیه گردیده است و همچنین دارای قابلیت ویرایش می باشد.

Compare

توضیحات

سمینار خصصی تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها

این سمینار به زبان فارسی و در فرمت پاورپوینت به صورت مشروح و دارای تصاویر رنگی در ۳۳ صفحه می باشد که ی تواند به عنوان مرجع تدریس و یا تهیه ی سمینار مورد استفاده قرار گیرد . این سمینار دارای تصاویر رنگی و با کیفیت بالا تهیه گردیده است و همچنین دارای قابلیت ویرایش می باشد.