سمینار اثر زیست شناختی تابش – درس زیست شناسی پرتویی

۷۴.۶۵۵تومان

سندروزیست شناسی پرتویی یکی از مهمترین دروس دوره ی کارشناسی رشته های زیست شناسی و مابقی است.  به همین منظور برخی از اساتید اقدام به ارایه ی سمینار در این زمینه توسط داشجویان میکنند.

این فایل به صورت یک فایل پاورپوینت پی دی اف شده در ۵۵ صفحه به زبان فارسی می باشد

در این پاورپوینت می خوانیم :

مقدمه ای بر تابش

اثرات احتمالی تابش

اثرات قطعی

مثال های تصویری از اثرات قطعی

افزایش تجمع رنگدانه ها

مشخصه های پاسخ دز

اثرهای بیولوژیکی تابش

اثر مستقیم

عمل غیر مستقیم

اثرهای زودرس تشغشغ

سندروم های حاد تشغشغی

سندروم سیستم خونساز

سندروم سیستم گوارشی

سندروم سیستم عصبی مرکزی

اثر های دیر رس تشغشغ

سرطان خون

سرطان استخوان

سرطان ریه

کوتاهی عمر

آسیب های ژنتیکی

اثرهای عمده ی تشعشع بر جنین

برآورد مخاطرات احتمالی

تاثیر نسبی زیست شناختی

دز معادل سیورت  رم

راه های ورود عناصر پرتوزا به بدن

راه های کاهش خطر پرتوگیری

حفاظ گذاری در برابر پرتوهای بتا

حفاظ گذاری در برابر پرتوهای نوترونی

 

 

Compare

توضیحات

سندروزیست شناسی پرتویی یکی از مهمترین دروس دوره ی کارشناسی رشته های زیست شناسی و مابقی است.  به همین منظور برخی از اساتید اقدام به ارایه ی سمینار در این زمینه توسط داشجویان میکنند.

این فایل به صورت یک فایل پاورپوینت پی دی اف شده در ۵۵ صفحه به زبان فارسی می باشد

در این پاورپوینت می خوانیم :

مقدمه ای بر تابش

اثرات احتمالی تابش

اثرات قطعی

مثال های تصویری از اثرات قطعی

افزایش تجمع رنگدانه ها

مشخصه های پاسخ دز

اثرهای بیولوژیکی تابش

اثر مستقیم

عمل غیر مستقیم

اثرهای زودرس تشغشغ

سندروم های حاد تشغشغی

سندروم سیستم خونساز

سندروم سیستم گوارشی

سندروم سیستم عصبی مرکزی

اثر های دیر رس تشغشغ

سرطان خون

سرطان استخوان

سرطان ریه

کوتاهی عمر

آسیب های ژنتیکی

اثرهای عمده ی تشعشع بر جنین

برآورد مخاطرات احتمالی

تاثیر نسبی زیست شناختی

دز معادل سیورت  رم

راه های ورود عناصر پرتوزا به بدن

راه های کاهش خطر پرتوگیری

حفاظ گذاری در برابر پرتوهای بتا

حفاظ گذاری در برابر پرتوهای نوترونی