درس زیست شناسی پرتویی ؛ کاربرد صنعتی رادیوایزوتوپها

۶۸.۴۳۶تومان

درس زیست شناسی پرتویی یکی از دروس کارشناسی  مهم می باشد که به مطالعه ی آثار پرتوهای رادیواکتیو بر روی سلولها و عملکرد آن ها می پردازد.

فایل زیر یک فایل ۱۳ صفحه ای از اولین جلسه ی این درس می باشد که به صورت پی دی اف آماده گردیده است.

در آن خواهید خواند :

نیروها در ماده

واحد جرم اتمی

الکترون ولت

اجزا اتم

هسته

نوکلید

نوکلید ها و نمادها

Compare

توضیحات

درس زیست شناسی پرتویی یکی از دروس کارشناسی  مهم می باشد که به مطالعه ی آثار پرتوهای رادیواکتیو بر روی سلولها و عملکرد آن ها می پردازد.

فایل زیر یک فایل ۱۳ صفحه ای از اولین جلسه ی این درس می باشد که به صورت پی دی اف آماده گردیده است.

در آن خواهید خواند :

نیروها در ماده

واحد جرم اتمی

الکترون ولت

اجزا اتم

هسته

نوکلید

نوکلید ها و نمادها