جزوه ی کامل ژنتیک یک دوره ی کارشناسی

۷۴.۶۵۵تومان

ژنتیک یک ،‌یکی از اساسی ترین و مهمترین درسهای مورد نیاز برای دانشجویان دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد و به همین منظور شناخت و درک آن از اهمیت بالایی برای دوره ی کارشناسی دارا می باشد.

این جزوه به صورت جزوه ی به زبان فارسی دست نویس و اسکن شده با فرمت پی دی اف در ۷۷ صفحه می باشد که به صورت کامل کلیه ی مباحث ارایه شده در کلاس ژنتیک را پوشش می دهد.

این جزوه شامل

تعریف ژن،‌لوکوس و آلل

ژنوتیپ وفنوتیپ

کروماتین و کروموزوم

انواع صفات ژنتیکی

انواع کروموزوم ها

کایمرها

انواع اختلالات ژنتیکی و سندروم ها

سندروم ترنر

موتاسیونها

شیوه ی مطالعه و تفسیر شجره

و …

Compare

توضیحات

ژنتیک یک ،‌یکی از اساسی ترین و مهمترین درسهای مورد نیاز برای دانشجویان دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد و به همین منظور شناخت و درک آن از اهمیت بالایی برای دوره ی کارشناسی دارا می باشد.

این جزوه به صورت جزوه ی به زبان فارسی دست نویس و اسکن شده با فرمت پی دی اف در ۷۷ صفحه می باشد که به صورت کامل کلیه ی مباحث ارایه شده در کلاس ژنتیک را پوشش می دهد.

این جزوه شامل

تعریف ژن،‌لوکوس و آلل

ژنوتیپ وفنوتیپ

کروماتین و کروموزوم

انواع صفات ژنتیکی

انواع کروموزوم ها

کایمرها

انواع اختلالات ژنتیکی و سندروم ها

سندروم ترنر

موتاسیونها

شیوه ی مطالعه و تفسیر شجره

و …