جزوه ی کامل درس بیوفیزیک

۸۰.۸۷۷تومان

درس بیوفیزیک یکی از دروس بسیار مهم در دوره ی کارشناسی است که به مفاهیم عمیق و ترکیب یافته از فیزیک و زیست شناسی می پردازد.  این درس دارای ضریب تاثیر گذاری عمیق در کنکور و امتحانات ارشد و دکتری می باشد و در این راستا جزوه ی زیر در ۱۴۳ صفحه با متن فارسی تایپ شده به صورت پی دی اف آماده گردیده است.

سرفصل های این جزوه شامل

بیوفیزیک ملکولی

بیوفیزیک سلولی

بیوفیزیک پرتویی

میکروسکوپ الکترونی ،‌انواع و کاربردهای آن

فرایندهای ته نشینی،‌کشش سطحی و الکتروفورز

 

Compare

توضیحات

درس بیوفیزیک یکی از دروس بسیار مهم در دوره ی کارشناسی است که به مفاهیم عمیق و ترکیب یافته از فیزیک و زیست شناسی می پردازد.  این درس دارای ضریب تاثیر گذاری عمیق در کنکور و امتحانات ارشد و دکتری می باشد و در این راستا جزوه ی زیر در ۱۴۳ صفحه با متن فارسی تایپ شده به صورت پی دی اف آماده گردیده است.

سرفصل های این جزوه شامل

بیوفیزیک ملکولی

بیوفیزیک سلولی

بیوفیزیک پرتویی

میکروسکوپ الکترونی ،‌انواع و کاربردهای آن

فرایندهای ته نشینی،‌کشش سطحی و الکتروفورز