جزوه ی دستنویس میکروب شناسی ۲

۸۰.۸۷۷تومان

درس میکروبیولوژی یکی از دروس مهم و تاثیر گذار در آزمون ارشد و دکتری می باشد و آموختن جزییات و همچنین اسامی و آشنایی با ساز و کارهای مرسوم در میکروبیولوژی یکی از اساسی ترین مطالعات مورد نیاز دانشجویان و پژوهشگران می باشد

این جزوه در ۵۳ صفحه به صورت دستنویس اسکن شده با فرمت پی دی اف در دسترس می باشد و در آن خواهید خواند

اجزای ساختمان باکتریها

ساختار کپسول،‌دیواره ی باکتریها

غشای خارجی

مایکوپلاسما

آنتی بیوتیکها

سودوموناسها

مهارکننده های ترجمه

طبقه بندی متابولیسم باکتریها

طبقه بندی باکتریها

محیط کشت باکتریها

Compare

توضیحات

درس میکروبیولوژی یکی از دروس مهم و تاثیر گذار در آزمون ارشد و دکتری می باشد و آموختن جزییات و همچنین اسامی و آشنایی با ساز و کارهای مرسوم در میکروبیولوژی یکی از اساسی ترین مطالعات مورد نیاز دانشجویان و پژوهشگران می باشد

این جزوه در ۵۳ صفحه به صورت دستنویس اسکن شده با فرمت پی دی اف در دسترس می باشد و در آن خواهید خواند

اجزای ساختمان باکتریها

ساختار کپسول،‌دیواره ی باکتریها

غشای خارجی

مایکوپلاسما

آنتی بیوتیکها

سودوموناسها

مهارکننده های ترجمه

طبقه بندی متابولیسم باکتریها

طبقه بندی باکتریها

محیط کشت باکتریها