جزوه ی درس زیست شناسی پرتویی – جلسه ی پنجم – کاربرد ایزوتوپهای در صنعت

۶۸.۴۳۶تومان

درس زیست شناسی پرتویی یکی از دروس مهم در دوران کارشناسی است که به مطالعه ی اثار امواج رادیواکتیو و پرتوها بر روی عملکرد سلولهای زنده می پردازد

این جزوه به صورت پاورپوینت پی دی اف شده با کیفیت بالا و در ۲۲ صفحه به زبان فارسی می باشد که به موضوعات زیر می پردازد.

سینتیک واپاشی رادیواکتیو

واحدهای رادیواکتیویته

نیمه عمر

عمر میانگین

رشد محصول دختر

واپاشی مرکب

واپاشی انشعابی

رشد محصولات رادیواکتیو

انواع تعادل

تعادل گذرا

تعادل عام

عدم تعادل

 

Compare

توضیحات

درس زیست شناسی پرتویی یکی از دروس مهم در دوران کارشناسی است که به مطالعه ی اثار امواج رادیواکتیو و پرتوها بر روی عملکرد سلولهای زنده می پردازد

این جزوه به صورت پاورپوینت پی دی اف شده با کیفیت بالا و در ۲۲ صفحه به زبان فارسی می باشد که به موضوعات زیر می پردازد.

سینتیک واپاشی رادیواکتیو

واحدهای رادیواکتیویته

نیمه عمر

عمر میانگین

رشد محصول دختر

واپاشی مرکب

واپاشی انشعابی

رشد محصولات رادیواکتیو

انواع تعادل

تعادل گذرا

تعادل عام

عدم تعادل