جزوه ی درس زیست شناسی پرتویی – جلسه ی ششم – کاربرد رادیوایزوتوپ ها در صنعت

۶۸.۴۳۶تومان

زیست شناسی پرتویی یکی از مهمترین دروس رشته ی زیست شناسی در دوره ی کارشناسی می باشد که به مطالعه ی آثار پرتو های رادیواکتیو بر روی سلولها و مکانیسم های حیاتی می پردازد.

این جزوه به صورت فایل پاورپوینت پی دی اف شده با کیفیت بسیار بالا می باشد که در ۱۴ صفحه به زبان فارسی قابلیت استفاده را دارا می باشد.

این جزوه شامل مباحث

واکنش های هسته ای

کشف واکنش های هسته ای

قوانین بقا

انرژی زایی واکنش های هسته ای

معادله ی مقدار کیو

انرژی استانه ی یک واکنش

سطح مقطع واکنش

داده های سطح مقطع برای برخی از واکنشها

تئوری واکنش هسته ای

مدل هسته مرکب

واکنش های القایی نوترون کند

واکنش های القایی نوتروون سریع

انواع واکنش ها

 

Compare

توضیحات

زیست شناسی پرتویی یکی از مهمترین دروس رشته ی زیست شناسی در دوره ی کارشناسی می باشد که به مطالعه ی آثار پرتو های رادیواکتیو بر روی سلولها و مکانیسم های حیاتی می پردازد.

این جزوه به صورت فایل پاورپوینت پی دی اف شده با کیفیت بسیار بالا می باشد که در ۱۴ صفحه به زبان فارسی قابلیت استفاده را دارا می باشد.

این جزوه شامل مباحث

واکنش های هسته ای

کشف واکنش های هسته ای

قوانین بقا

انرژی زایی واکنش های هسته ای

معادله ی مقدار کیو

انرژی استانه ی یک واکنش

سطح مقطع واکنش

داده های سطح مقطع برای برخی از واکنشها

تئوری واکنش هسته ای

مدل هسته مرکب

واکنش های القایی نوترون کند

واکنش های القایی نوتروون سریع

انواع واکنش ها