جزوه ی درس زیست شناسی پرتویی – جلسه ی سوم – کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت

۶۸.۴۳۶تومان

جزوه ی درس زیست شناسی پرتویی – جلسه ی سوم – کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت –

پاورپوینت پی دی اف شده ی فارسی با ۲۵ صفحه مخصوص تدریس و مطالعه برای امتحان

زیست شناسی پرتویی یکی از دروس اساسی دوران کارشناسی و ارشد می باشد که مطالعه ی رادیوایزوتوپها و کاربردهای آن در صنعت و اثرات آن بر روی سلولهای موجودات زنده و متابولیسم آن می پردازد.

در این جزوه میخوانید.

زنجیره های واپاشی طبیعت

اورانیوم

توریوم

نپتونیوم

پایداری هسته ای

توزیع فراوانی نوکلید های پایدار

نسبت نوترون به پروتون

منحنی انرژی پیوندی

انرژی تفکیک آخرین نوکلئون

 

Compare

توضیحات

جزوه ی درس زیست شناسی پرتویی – جلسه ی سوم – کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت –

پاورپوینت پی دی اف شده ی فارسی با ۲۵ صفحه مخصوص تدریس و مطالعه برای امتحان

زیست شناسی پرتویی یکی از دروس اساسی دوران کارشناسی و ارشد می باشد که مطالعه ی رادیوایزوتوپها و کاربردهای آن در صنعت و اثرات آن بر روی سلولهای موجودات زنده و متابولیسم آن می پردازد.

در این جزوه میخوانید.

زنجیره های واپاشی طبیعت

اورانیوم

توریوم

نپتونیوم

پایداری هسته ای

توزیع فراوانی نوکلید های پایدار

نسبت نوترون به پروتون

منحنی انرژی پیوندی

انرژی تفکیک آخرین نوکلئون