بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک،‌زیست شناسی محاسباتی،‌انفورماتیک پزشکی،‌الگوریتم،‌داده کاوی،‌ماشین لرنینگ،‌اوبونتو،‌سرور محاسباتی، تکنولوژی زیستی،‌طراحی دارو،‌طراحی پروتئین نوترکیب،‌طراحی واکسن
error: Content is protected !!
X