چگونه ماسک مصرف شده را دور بیندازیم تا ریسک ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ در آن ایمن باشد؟‌

چگونه ماسک مصرف شده را دور بیندازیم تا ریسک ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ در آن ایمن باشد؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

ماسک مورد استفاده توسط افراد عادی،‌ریسک پخش کردن ویروس کرونای جدید را ندارد. بعد از استفاده از آن را داخل کیسه ی پلاستیکی گذاشته سپس درب کیسه را بسته و بر اساس دستورات دسته بندی زباله های زیستی عمل می شود.

ماسک استفاده شده توسط افراد مشکوک به بیماری و پرسنل مراقبت و پرستاران مانند زباله های بیمارستانی جمع آوری و رسیدگی شود. پس از دور انداختن ماسک ها دستها باید به صورت اصولی و کامل شسته شود.

error: Content is protected !!
X