واحد فناوری اطلاعات

واحد فنآوری اطلاعات و شبکه ی ؛شبکه بیوتکنولوژی نصر، با هدف ارتقا سطح آموزشی و تعاملات آنلاین وظایفی نظیر توسعه ی تکنولوژیها و فنآوری های آنلاین در دسترس برای استفاده از دانشجویان و متخصصان حوزه ی زیست فناوری و بیوانفورماتیک را بر عهده دارد. این واحد با تعاملات گسترده با برنامه نویسان و همچنین متخصصین حوزه ی علوم کامپیوتر امکان تعامل گسترده با مخاطبین، ارایه ی یوزر پسورد برای کاربران عضو شبکه، پشتیبانی و حفاظت از اطلاعات اعضای شبکه را بر عهده دارد.

error: Content is protected !!
X