واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی

به دلیل کثرت ارتباطات و درخواستهای همکاری و لزوم تشکیل سازمان تخصصی اطلاع رسانی، واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شبکه ی بیوتکنولوژی نصر با هدف ساماندهی درخواستها، پاسخ کاربران و همچنین درخواست عضویت اعضای جدید ساماندهی و پشتیبانی برگزاری وبینارها و مدیریت درخواستها ایجاد گردیده است.

در حال حاضر ارتباط با واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی از طریق کلیه ی پلتفرمهای شبکه های اجتماعی و ارتباطی ارایه شده در بخش ارتباط با ما ممکن می باشد.

error: Content is protected !!
X