واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در شبکه ی بیوتکنولوژی نصر، در حال حاضر تمرکز خود را بر روی توسعه ی سیستم های نرم افزاری و اتوماسیون در حوزه ی زیست فناوری و بیوانفورماتیک گذاشته است. این واحد در حال حاضر در حال توسعه ی ۴ نرم افزار کاربردی در حوزه ی زیست فناوری می باشد که می تواند تحول گسترده ای را در این زمینه برای متخصصین و دانشجویان ایرانی ایجاد نماید.

همچنین با رایزنی های انجام شده،‌بخشی از نیازها و پروژه های زیست فناوری تکنولوژی محور از طریق شرکتها و مراکز کارآفرینی و تحقیق و توسعه در حال گسترش و به روز رسانی مباشد.

این واحد در حال حاضر به صورت غیر مستقل تمرکز خود را بر روی توسعه ی پلتفرمها بر اساس نیازهای کاربران ایرانی قرار داده است که بخشی از آن از طریق وبسایت شبکه ی بیوتکنولوژی نصر قابل دسترس می باشد

error: Content is protected !!
X