شرکت های عضو شبکه

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر بخشی از چشم انداز سند توسعه ی خود را بر مبنای،‌ توسعه ی تجربه محور بر اساس نیاز صنایع و شرکتهای فعال در حوزه ی زیست فناوری ایرانی گذاشته است و از این روی بخش مهمی از شرکتهای فعال در حوزه ی زیست فناوری در حال فعالیت برای تامین نیرو، تبادل اطلاعات و آموزش نیروها با این مجموعه همکاری داشته و در یک اتحادیه ی کوچک فنآوری در حال بروزرسانی های فناوری، نیروی انسانی و سطح تخصص و دانش فنی می باشند.

فهرست این شرکتها و مجموعه خدمات قابل استفاده از این شرکتها در بروزرسانی های دوره ای از همین بخش قابل مشاهده خواهد بود