بیو دیتا سنتر

بیودیتاسنتر: پایگاه تخصصی پروتکل های زیست فناوری مورد نیاز دانشجویان و آزمایشگاه های زیست فناوری سرتاسر کشور می باشد که در آن به کلیه ی کیت ها و تکنولوژی های آزمایشگاهی پرداخته می شود. در حال حاضر استفاده از این سرویس پولی بوده و تعداد محدودی از آن قابلیت استفاده دارند. در صورت علاقمندی به استفاده از این سرویس لطفا از طریق ارتباط با ما اقدام بفرمایید

لینک دسترسی

https://BioDataCenter.ir

error: Content is protected !!
X