تمام شد / کارگاه دو روزه طراحی پرایمر و وکتور

مختصری از طراحی پرایمر دست ورزی های ژنتیکی، ابزاری قدرتمند در اختیار ژنتیک دانان قرار می دهد تا مولکول های هدف را برای رسیدن به اهداف گوناگون، ویرایش کرده و ویژگی های جدیدی را به آن ها اضافه نمایند. لازمه گام برداشتن در این مسیر، مطالعات بیوانفورماتیکی قوی است که با کمک نرم افزارهای مختلف،Read More

تمام شد/ وبینار آموزشی سیستم کیفیت در صنایع دارویی

PQSوبینار تخصصی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع دارویی فهرست مطالب وبینار: نحوه‌ی ارتباط راهنما‌های مختلف در حوزه‌ی سیستم کیفیت درصنعت دارو براساس راهنمای ICH Q10 نحوه‌ی نظارت واحد کیفیت و ابزار‌های آن در جهت حصول اطمینان از پیاده‌سازی الزامات به نحو موثر نقش کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در چرخه ساخت اهداف پیاده‌سازی ICHRead More

error: Content is protected !!
X