RNA ساختارهای, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

RNA ساختارهای

مقالات آموزشی

ملکولهای آر ان ای از بر خلاف دو رشته ای دی ان ای ،‌دارای ساختاری تک رشته ای از نوکلئوتیدها می باشند و تمایل طبیعی آنها برای جفت شدن با توالیهای مکمل هنوز وجود دارد. هر یک از این رشته ها به صورت شناور بوده و با واکنش قسمت های مختلف آر ان ای با خود ایجاد ساختارهای دوم می نماید.

RNA ساختارهای, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

در شکل بالا با مقایسه ی ساختارهای مختلفی که ملکولهای آر ان ای و دی ان ای میگیرند.می توانید به اهمیت مکمل شدن توالیها پی ببرید. ملکول های تک رشته ای آر ان ای، در نواحی مختلف از توالی برای تشکیل ساختارهای مارپیچ دو تایی پایدار جفت می شوند که البته این ساختارها نسبت به دی ان ای نا منظم تر میباشند و هر ملکول آر ان ای پس از آنکه ساخته ( سنتز) شد. به سرعت به شکل تاخوردگی فشرده در می آید و تلاش می کند با جفت شدن نوکلئوتیدهای بیشتر ساختار ثابت و حفاظت شده ی بیشتری را دریافت کنند. در ضمن اینکه ساختاری انعطاف پذیر و ژئومتری صحیح به خود بگیرند. یکی از ساختارهای مرسوم،‌ایجاد ساختار سنجاق سری است .

RNA ساختارهای, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
ساختار سنجاق سری در ملکول آر ان ای

این ساختارهای سنجاق سری دارای اهمیت بسیار بالایی می باشند و دارای کاربردهای متنوعی در زیست شناسی و صنعت می باشند که بعدا در مقالات آینده یه آن خواهیم پرداخت. شاید بد نباشد بدانید ساختارهای پالیندرومی بر روی یک رشته باعث ایجاد ساختارهای سنجاق سری می شوند. عملکرد زیستی برخی از این ملکولها از شکل سه بعدی یا از مکمل بودن والی آنها با ژنهای خودشان ناشی می شود.

پیش بینی تاخوردگی نهایی یک ملکول آر ان ای از روی توالی آن یک مشکل چالش انگیز بوده و پیشرفتهای بسیاری در زمینه ی بیوانفورماتیک موجب شده است . جالب است بدانیم برخی از آر ان ای های کوچک،‌موجب خاموش و روشن شدن یک ژن در سیسم زنده می شوند. که این امر منجر به یک زمینه ی تحقیقاتی برای درمان از طریق خاموشی یا روشن ساختن یک ژن گردیده است. در این مورد در درس های آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد

RNA = Ribo Nucleic Acid = آر ان ای

Hairpin Structure= ساختارهای سنجاق سری

Bioinformatics =درس عشق و شناخت شیرینی خلقت جهان زنده

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر