کتاب آموزش تخصصی نرم افزار DNASIS v2.6

۸۰.۸۷۷تومان

کتاب جامع آموزش تخصصی نرم افزار DNASIS  به زبان فارسی و مصور و در ۷۶ صفحه با فرمت پی دی اف و با کیفیت عالی می باشد.

این نرم افزار تخصصی در حوزه ی بیوانفورماتیک بوده و به مطالب زیر می پردازد

نرم افزاری بسیار خوبی برای آنالیز توالی های DNA، RNA و آمینواسید است. این نرم افزار مجموعه جامعی از ابزارهای تحلیلی توالی ها را در خود دارد. از ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 Launch analyses with a single click
Edit multiple sequences simultaneously
Easily add sequences with the new sequence input wizard
Import numerous file formats
Display DNA AutoSequencer trace files alongside your sequences
Homology search
Multiple alignment
Restriction enzyme site search
Primer/Probe design
siRNA design
Design and simulate cloning experiments in silico
Draw genetic maps for presentation and publication
Visually search for PCR primers, restriction sites, and motifs
View High Quality Genetic Map
Automated Sequence Assembly
Manage sequences, trace data, and quality values
Phred/Phrap (Optional)
Create custom analysis workflows
Process a large number of sequence files simultaneously
Scripting and Open API

Compare

توضیحات

کتاب جامع آموزش تخصصی نرم افزار DNASIS  به زبان فارسی و مصور و در ۷۶ صفحه با فرمت پی دی اف و با کیفیت عالی می باشد.

این نرم افزار تخصصی در حوزه ی بیوانفورماتیک بوده و به مطالب زیر می پردازد

نرم افزاری بسیار خوبی برای آنالیز توالی های DNA، RNA و آمینواسید است. این نرم افزار مجموعه جامعی از ابزارهای تحلیلی توالی ها را در خود دارد. از ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 Launch analyses with a single click
Edit multiple sequences simultaneously
Easily add sequences with the new sequence input wizard
Import numerous file formats
Display DNA AutoSequencer trace files alongside your sequences
Homology search
Multiple alignment
Restriction enzyme site search
Primer/Probe design
siRNA design
Design and simulate cloning experiments in silico
Draw genetic maps for presentation and publication
Visually search for PCR primers, restriction sites, and motifs
View High Quality Genetic Map
Automated Sequence Assembly
Manage sequences, trace data, and quality values
Phred/Phrap (Optional)
Create custom analysis workflows
Process a large number of sequence files simultaneously
Scripting and Open API