حراج!

کتابچه ی جامع سیستم ویرایش ژنی کریسپر CRISPER

۴۱.۲۵۰تومان

کتابچه ی جامع سیستم ویرایش ژنی کریسپر CRISPER

این کتابچه در ۳۵ صفحه به زبان فارسی و به صورت مصور و با کیفیت بالا مخصوص تدریس دانشگاهی سیستم ویرایش ژنی کریسپر می باشد. این کتابچه دارای تصاویر رنگی با کیفیت بالا و به صورت عالی به انتقال مفاهیم مربوط به این ژن میپردازد

Compare

توضیحات

کتابچه ی جامع سیستم ویرایش ژنی کریسپر CRISPER

این کتابچه در ۳۵ صفحه به زبان فارسی و به صورت مصور و با کیفیت بالا مخصوص تدریس دانشگاهی سیستم ویرایش ژنی کریسپر می باشد. این کتابچه دارای تصاویر رنگی با کیفیت بالا و به صورت عالی به انتقال مفاهیم مربوط به این ژن میپردازد