سمینار ناهنجاری های کروموزومی

۹۳.۳۲۰تومان

سمینار جامع ناهنجاری های کروموزومی در ۹۲ صفحه یکی از کامل ترین  و جامع ترین سمینار های در این زمینه می باشد ک به صورت مصور و یا کیفیت بسیار عالی به زبان فارسی به ناهنجاری های کروموزومی می پردازد.

Compare

توضیحات

سمینار جامع ناهنجاری های کروموزومی در ۹۲ صفحه یکی از کامل ترین  و جامع ترین سمینار های در این زمینه می باشد ک به صورت مصور و یا کیفیت بسیار عالی به زبان فارسی به ناهنجاری های کروموزومی می پردازد.

این فایل به صورت پی دی اف می باشد

سمینار جامع ناهنجاری های کروموزومی در ۹۲ صفحه یکی از کامل ترین  و جامع ترین سمینار های در این زمینه می باشد ک به صورت مصور و یا کیفیت بسیار عالی به زبان فارسی به ناهنجاری های کروموزومی می پردازد.

این فایل به صورت پی دی اف می باشد