سمینار جامع آموزش استفاده از پایگاه بین المللی اطلاعات بیوتکنولوژی NCBI

۷۸.۰۰۰تومان

پاورپوینت تخصصی سمینار جامع آموزش نجوه ی استفاده از پایگاه بین المللی اطلاعات بیوتکنولوژي NCBI که به عنوان مرجع مطالعاتی برای تمامی پژوهش های زیستی شناخته می شوند . این پاروپوینت به زبان فارسی در ۶۰ صفحه و با قابلیت ویرایش و با فرمت پاورپوینت ۲۰۱۸ می باشد. و به طور کامل به شرح تمامی بخش ها و کارکردهای این وبسایت معتبر علمی پرداخته است

Compare

توضیحات

پاورپوینت تخصصی سمینار جامع آموزش نجوه ی استفاده از پایگاه بین المللی اطلاعات بیوتکنولوژی NCBI که به عنوان مرجع مطالعاتی برای تمامی پژوهش های زیستی شناخته می شوند . این پاروپوینت به زبان فارسی در ۶۰ صفحه و با قابلیت ویرایش و با فرمت پاورپوینت ۲۰۱۸ می باشد. و به طور کامل به شرح تمامی بخش ها و کارکردهای این وبسایت معتبر علمی پرداخته است