خلاصه سمینار کریسپر CRISPER

۱۰۵.۷۶۲تومان

کتابچه ی زیر خلاصه ای ۵ صفحه ای با فرمت پی دی اف و به زبان فارسی است که به شرح کامل سیستم کریسپر می پردازد و می تواند به عنوان منبع و مرجع برای آموزش و یا تهیه ی سمینار کلاسی مورد استفاده قرار گیرد

کریسپر سیستم ویرایش ژنی مدرنی است که بحث های زیادی را در حوزه ی مهندسی ژنتیک ایجاد نموده است

Compare

توضیحات

کتابچه ی زیر خلاصه ای ۵ صفحه ای با فرمت پی دی اف و به زبان فارسی است که به شرح کامل سیستم کریسپر می پردازد و می تواند به عنوان منبع و مرجع برای آموزش و یا تهیه ی سمینار کلاسی مورد استفاده قرار گیرد

کریسپر سیستم ویرایش ژنی مدرنی است که بحث های زیادی را در حوزه ی مهندسی ژنتیک ایجاد نموده است