جزوه ی درس زیست شناسی پرتویی جلسه ی دوم

۶۸.۴۳۶تومان

درس زیست شناسی پرتویی،‌در حوزه ی کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت و زیست شناسی می باشد.

این جزوه به صورت پاورپوینت پی دی اف شده در ۱۶ صفحه و به زبان فارسی می باشد و در آن می خوانید.

طبقه بندی نوکلیدها

نوکلید های پایدار

رادیونوکلید های طبیعی اولیه

رادیو نوکلید های طبیعی ثانویه

رادیونوکلید های طبیعی القایی

رادیونوکلید های مصنوعی

ایزوتوپها

ایزوبارها

ایزوتونها

ایزومرهای هسته ای

نمودارهای نوکلیدها

 

Compare

توضیحات

درس زیست شناسی پرتویی،‌در حوزه ی کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت و زیست شناسی می باشد.

این جزوه به صورت پاورپوینت پی دی اف شده در ۱۶ صفحه و به زبان فارسی می باشد و در آن می خوانید.

طبقه بندی نوکلیدها

نوکلید های پایدار

رادیونوکلید های طبیعی اولیه

رادیو نوکلید های طبیعی ثانویه

رادیونوکلید های طبیعی القایی

رادیونوکلید های مصنوعی

ایزوتوپها

ایزوبارها

ایزوتونها

ایزومرهای هسته ای

نمودارهای نوکلیدها