جزوه ی آموزشی کار با دستگاه اسپکتروفوتومتر

۸۰.۸۷۷تومان

دستگاه طیف سنج یا اسپکتروفوتومتر یکی از دستگاه های مهم و کاربردی در آزمایشگاه می باشد که در این راستا مطالعه ی نحوه ی عملکرد و همچنین تکنیک های قابل اجرا با آن یکی از ضروریات مهم برای هر دانشجو ورودی به رشته های زیست شناسی و آزمایشگاهی می باشد.

این جزوه به صورت فایل پی دی اف تایپ شده در ۱۰ صفحه می باشد که به زبان فارسی به موضوعات زیر می پردازد.

روش اسپکتروفوتومتری

دستگاه اسپکتروفوتومتر

اجزا دستگاه اسپکتروفوتومتر

عملکرد دستگاه

مسیر نور

آشکار ساز

دستگاه باردار

مفسر

انواع دستگاه اسپکتروفوتومتری

نور مرئی

نور ماورا بنفش

اسپکتروفوتومتر اتمی

نحوه ی کار با دستگاه اسپکتروفوتومتر

نکات مهم

Compare

توضیحات

دستگاه طیف سنج یا اسپکتروفوتومتر یکی از دستگاه های مهم و کاربردی در آزمایشگاه می باشد که در این راستا مطالعه ی نحوه ی عملکرد و همچنین تکنیک های قابل اجرا با آن یکی از ضروریات مهم برای هر دانشجو ورودی به رشته های زیست شناسی و آزمایشگاهی می باشد.

این جزوه به صورت فایل پی دی اف تایپ شده در ۱۰ صفحه می باشد که به زبان فارسی به موضوعات زیر می پردازد.

روش اسپکتروفوتومتری

دستگاه اسپکتروفوتومتر

اجزا دستگاه اسپکتروفوتومتر

عملکرد دستگاه

مسیر نور

آشکار ساز

دستگاه باردار

مفسر

انواع دستگاه اسپکتروفوتومتری

نور مرئی

نور ماورا بنفش

اسپکتروفوتومتر اتمی

نحوه ی کار با دستگاه اسپکتروفوتومتر

نکات مهم