اصول کلی روش الکتروفورز

۶۸.۴۳۶تومان

اصول کلی روش الکتروفورز

کتابچه ی ۷ صفحه ای به زبان فارسی با فرمت پی دی اف که اصول اولیه ی مربوط به روش الکتروفورز و جداسازی توسط میدان الکتریکی بر روی ژل را به خوبی آموزش می دهد

Compare

توضیحات

اصول کلی روش الکتروفورز

کتابچه ی ۷ صفحه ای به زبان فارسی با فرمت پی دی اف که اصول اولیه ی مربوط به روش الکتروفورز و جداسازی توسط میدان الکتریکی بر روی ژل را به خوبی آموزش می دهد