ویروس زدایی از قرنطینه ی خانگی مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹

محل زندگی قرنطینه ی خانگی مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ می بایست هر روز به طور مرتب گند زدایی گردد و برای این کار نیازمند رعایت نکات مهمی می باشد. هر روز با استفاده از مواد ضد عفونی کننده حاوی کلر لوازم اتاق خواب و روشور دستشویی را ضد عفونی نمایید. برای جلوگیری از آلودگیRead More

شرایط پرستاری از مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹

یکی از چالش هایی پیش روی خانواده ها و بیمارستان ها انتخاب پرستار و همچنین آگاهی از شرایط و ویژگی های یک پرستار مناسب از بیماران کرونا ویروس ۱۹ می باشد. در این راستا این مقابله به شرح شرایط مراقبت و پرستاری از مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ می پردازد. برای مراقبت از مبتلایان بهRead More

شرایط محیط قرنطینه ی خانگی مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹

زمانی که فرد مشکوک به کرونا ویروس ۱۹ نیازمند خود قرنطینه سازی در منزل دارد باید محیط پیرامون وی دارای شرایطی باشد که در این مقاله به آن می پردازیم . فرد قرنطینه شده باید در اتاق جداگانه و با تهویه ی مناسب زندگی کند. از تهویه ی ماسب منطاق مشترک منزل مانند اشپزخانه،‌حمام وRead More

هدف و اهمیت قرنطینه ی خانگی برای مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹ چیست؟‌

یکی از چالش های پیش روی مبتلایان به کرونا ویروس ۱۹،‌خود قرنطینگی در منزل است که در این مقاله به هدف و اهمیت آن می پردازیم. هدف از قرنطینه ی خانگی،‌قرنطینه ی جسمی و فیزیگی،‌ممانعت از رفت و آمد بیار در جامعه و جلو گیری از ابتلا نسل دوم و سوم بیماران به ویروس کروناRead More

error: Content is protected !!
X