محصولات

مقالات رایگان

بیش از ۴۰۰ عنوان مقاله

فروشگاه تخصصی

فروش انواع فایل و جزوه تخصصی

مشاوره و پشتیبانی

پلتفرم جامع پاسخگویی

سلسله مراتب ساختمانی پروتئینها

بیوشیمیست دانمارکی “لانگ اصطلاحات ساختمان اول2، دوم 3و سوم 4را برای تأکید بر سلسله مراتب ساختمانی در پروتئین‌ها وضع کرد. ساختمان اول توالی اسیدهای آمینه یا به عبارت دیگر آرایش اسیدهای آمینه در یک زنجیره پلی‌پپتید خطی است. دو پروتئین مختلف که تشابه معنی‌داری در ساختمان اول داشته باشد گفته می‌شود که با یکدیگر همولوگRead More

ساختار صفحات بتا در پروتئینها

درک ساختار دوم پروتئین ها کمک شایانی به مطالعات بیوانفورماتیکی و تحلیل پروتئینها و داده های ما می کند،‌در این راستا دانستن جزئیات بیوفیزیکی و بیوشیمیایی ساختارهای دوم نگاه ما را به پیچ خوردگیها و پیچیدگی های ساختارهای سوم و چهارم پروتئین کاهش می دهد. به همین منظور مقاله ی امروز مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصرRead More

ساختار مارپیچ آلفا هلیکس در پروتئینها

با سلام و درود به مخاطبین مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر،‌در این مقاله از سری مقالات آموزش های مقدماتی در بیوانفورماتیک دپارتمان آموزش بیوانفورماتیک نصر،‌به مطالعه ی یکی از ساختارهای پر تکرار و اساسی و پایدار در پروتئین ها می پردازیم. امیدواریم خواندن این مقاله در مطالعات و تحلیل های آتی به کار شما بیاید مارپیچRead More

مقدمه ای بر ساختار پروتئینها

در این مقاله از سری مجموعه مقالات مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر ،‌به معرفی مقدماتی از ساز و کار ملکولی و ساختار پروتئین ها به عنوان یکی از مهمترین ملکول های زیستی خواهیم پرداخت. پروتئینها ماکروملکولهایی هستند که تمام اعمال مهم در ارگانیسم ها را انجام می دهند از جمله این اعمال انجام واکنشهای بیوشیمیایی، انتقالRead More

error: Content is protected !!
X