DNA توالی پالیندرومی در

معمولا زمانی که برای اولین بار در میان توالی های دی ان ای جستجو می کنیم با مفاهیم جدیدی رو به رو می شویم که گاهی با نگاه دقیق در مجموعه ای از حروف تکراری به این مسئله دامن زده می شود. یکی از این مفاهیم مفهوم مکمل معکوس هست که معمولا در توضیح رشته ی مکمل دی ان ای دو رشته آورده می شود. خبر خوب این است که بعد از مدتی فعالیت مثبت در زمینه ی خواندن توالیها بالاخره رمز و راز شناخت توالی اصلی و رشته ی مکمل آن را خواهید آموخت.

یکی از نکاتی که حین مطالعه ی توالیها با آن رو به رو میشوید. یک واقعیت و مفهوم به نام توالی های پالیندرومی می باشد. که زمانی که از هر دو رشته ی مکمل خوانده می شوند یکسان به نظر می رسند. شکل زیر یک توالی پالیندرومی و برخی جزییات آن را به نمایش درآورده است

چنین توالیهای پالیندرومی خوانده می شوند همانند اصطلاحاتی که برای جملاتی که از هر دو سو به یک صورت خوانده می شوند به کار گرفته می شوند نظیر کلماتی مثل کبک، باب و در فارسی ،‌قسمت جالب این توالیها این است که نه تنها از لحاظ زیبایی شناسی خارق العاده هستند بلکه نقش های زیستی مهمی را نیز بازی میکنند که برای نمونه می توان به محل برش اغلب آنزیم های برش دهنده یا محدود کننده بر روی توالی دی ان ای اشاره کرد . که پس از شناسایی پروتئینهای تنظیمی به محل آن متصل می شوند و میتوانند از این طریق ژن را خاموش یا روشن کنند. همچنین توالیهای پالیندرومی تاثیر عمده ای بر روی ساختار سه بعدی ملکولهای دی ان ای دارند. یکی از تمرینات شیرین در بیوانفورماتیک یافتن توالی های پالیندرومی نسبی یا کامل در یک مجموعه ی ژنی می باشد. به زودی تمرین بیوانفورماتیکی را با هم بررسی خواهیم کرد. خیلی زود. و اینکه از امروز برای اینکه با کلمات و اصطلاحات انگلیسی در بیوانفورماتیک آشنا بشویم. آن ها را از این به بعد در پایین هر متن خواهیم آورد.

palindrome sequence= توالی پالیندرومی

Reverse Complementary= مکمل معکوس

Bioinformatics= درس عشق

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X