معرفی وبسایت بیودیتاسنتر ایرانیان

یکی از چالش های روزمره ی محققان و پژوهشگران عرصه ی بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک برای اجرای پروژه های تخصصی و کاهش هزینه ها و زمان در این پروژه ها،‌شناخت امکانات و تکنولوژی ها و داده های مدرن در این زمینه می باشد و به همین منظور وبسایت ها و دایرکتوریهای متعددی دست به ارایه یRead More

error: Content is protected !!
X