ترکیبات بیواکتیو دریایی با ویژگی ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی

گزارش­ها نشان می­دهند که مقاومت دارویی باکتری­ها رو به افزایش می­باشد. این موضوع میتواند مضراتی مانند نیاز به افزایش دوز دارو که خود می­تواند منجر به مسمومیت و عوارض ناخواسته گردد، افزایش زمان بستری در بیمارستان و حتی مرگ شود. به همین دلیل کشف و شناسایی ترکیبات دارویی جدید یک هدف مهم تلقی می­شود. اکوسیستم­هایRead More

بیوتکنولوژی چیست؟‌

بیوتکنولوژی چیست؟‌ سوال ساده ای که هزاران مقاله و هزاران رپورتاژ خبری درباره ی آن می خوانید،‌اما این سوال منجر به پرسش سوالهایی دیگر می شود نظیر اینکه، چگونه بیوتکنولوژی به کمک انسان آمده است؟ یا آیا بیوتکنولوژی می تواند مشکل فقر غذایی جهانی را حل کند؟ همه این ها پرسش هایی موشکافانه از ذهنRead More

مزایا و معایب استفاده از دانش بیوتکنولوژی

محدودیت منابع و راهکارهای طبیعت برای پاسخگویی به نیازهای غذایی،‌بهداشتی و درمانی بشر انسان را به فکر مهندسی طبیعت در جهت خدمت به خود برای حصول نتایج دلخواه خود در مدت زمان کم و با هزینه ی مناسب انداخته است و در این راه بیوتکنولوژی،‌علمی که تلفیقی از زیست شناسی،‌محاسبات و شیمی و هزاران رشتهRead More

چگونه بیوتکنولوژی به کمک انسان آمده است؟

سوال ساده بود،‌چگونه بیوتکنولوژی به کمک انسان امده است ؟ این سوالی است که افراد نا آشنا به این شاخه آن را مادام می پرسند و به دنبال جواب ساده ای برای درک چگونگی عملکرد ان در زندگی شخصی می باشد. بیوتکنولوژی یا تکنولوژی مهندسی به شدت کنترل شده ی موجودات زنده،‌دانشی است که بهRead More

error: Content is protected !!
X