محصولات

مقالات رایگان

بیش از ۴۰۰ عنوان مقاله

فروشگاه تخصصی

فروش انواع فایل و جزوه تخصصی

مشاوره و پشتیبانی

پلتفرم جامع پاسخگویی

ترکیبات بیواکتیو دریایی با ویژگی ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی

گزارش­ها نشان می­دهند که مقاومت دارویی باکتری­ها رو به افزایش می­باشد. این موضوع میتواند مضراتی مانند نیاز به افزایش دوز دارو که خود می­تواند منجر به مسمومیت و عوارض ناخواسته گردد، افزایش زمان بستری در بیمارستان و حتی مرگ شود. به همین دلیل کشف و شناسایی ترکیبات دارویی جدید یک هدف مهم تلقی می­شود. اکوسیستم­هایRead More

پیش گویی ساختار پروتئینها

داشتن اطلاعات درباره جزئیات ساختمان سه بعدی یک پروتئین برای توسعه درک عملکرد آن ضروری است. متاسفانه در مقایسه با تعداد بسیار زیاد توالی های شناخته شده، ساختمان تعداد کمی از پروتئینها شناخته شده است. با رشد بیشتر شکاف بین توالی ها و ساختمان های شناخته شده، نیاز به توسعه روشهای پیشگویی ساختمان که قابلRead More

سلسله مراتب ساختمانی پروتئینها

بیوشیمیست دانمارکی “لانگ اصطلاحات ساختمان اول2، دوم 3و سوم 4را برای تأکید بر سلسله مراتب ساختمانی در پروتئین‌ها وضع کرد. ساختمان اول توالی اسیدهای آمینه یا به عبارت دیگر آرایش اسیدهای آمینه در یک زنجیره پلی‌پپتید خطی است. دو پروتئین مختلف که تشابه معنی‌داری در ساختمان اول داشته باشد گفته می‌شود که با یکدیگر همولوگRead More

ساختار صفحات بتا در پروتئینها

درک ساختار دوم پروتئین ها کمک شایانی به مطالعات بیوانفورماتیکی و تحلیل پروتئینها و داده های ما می کند،‌در این راستا دانستن جزئیات بیوفیزیکی و بیوشیمیایی ساختارهای دوم نگاه ما را به پیچ خوردگیها و پیچیدگی های ساختارهای سوم و چهارم پروتئین کاهش می دهد. به همین منظور مقاله ی امروز مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصرRead More

error: Content is protected !!
X