مقدمه ای بر داروهای صنعتی – سنتزی

با توسعه و پیشرفت دانش شیمی، به خصوص علم شیمی آلی و ظهور متودهای گوناگون سنتز مواد، هم اکنون میلیونها ترکیب شیمیایی ساخته شده وجود دارند و بدون اغراق همه روزه دهها ترکیب جدید دیگر نیز ساخته می‌شوند. از میان این ترکیبات بطور تصادفی یا آگاهانه، موادی که دارای اثرات درمانی هستند، انتخاب می‌شوند. اینRead More

مقدمه ای بر فارماکولوژی

فارماکولوژی یکی از زیر شاخه های مهم در علم پزشکی می باشد و به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در تخصص پزشکی مطرح میباشد و اساس و بنیاد تشکیل دارو به منظور درمان بیماری های انسانی است. به همین منظور بررسی افزایش مزایا و به حداقل رساندن خطرات داروهای مورد استفاده، اهمیت بحث در موردRead More

مقدمه ای بر انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی در واقع نوعی از مهندسی و دستورزی اطلاعات است که در زمینه سلامتی به ویژه مدیریت و استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. این زمینه از انفورماتیک از فناوری اطلاعات پزشکی برای توسعه، پیشرفت و بهبود خدمات سلامتی استفاده می کند تا خدماتی با کیفیت بالاتر، کارایی بهتر، هزینهRead More

هدف علم انفورماتیک چیست ؟

در مورد رشته پژوهشی انفورماتیک، علم اطلاعات و پردازش اطلاعات مهندسی سیستم های اطلاعاتی است. انفورماتیک، داده ها و اطلاعات را به دانشی که افراد میتوانند هر روز استفاده کنند مبدل میکند. انفورماتیک ساختار و الگوریتم های رفتار و اثر متقابل سیستم های مصنوعی و طبیعی که به دنبال ذخیره سازی و پردازش و دسترسیRead More

error: Content is protected !!
X