کولش (سله شکنی ) , چهارشاخ زنی یا تیلر زدن یا رنده زدن زمین زعفران

کولش (سله شکنی ) , چهارشاخ زنی یا تیلر زدن یا رنده زدن زمین زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

زمین زعفران را بعد از آبیاری اول یعنی قبل گل باید سله شکنی کرد به این کار کولش یا سله شکنی , چهارشاخ زنی , رنده زنی یا تیلر زدن گفته میشود .
دلیل اینکار به خاطر این است که جوانه ها یا همان تیج زعفران جهت خروج از زمین نیاز به خاک نرم دارد و اگر روی سطح خاک سفت باشد نمی تواند به سادگی از زمین خارج شود و در مواردی یا کلا زیر سله میماند یا این که با گذشت چند روز از زمین خارج میشود و باعث میشود انرژی زیادی را زعفران جهت خروج از زمین از دست بدهد .
این کار مزایای بسیاری دارد که به خاطر همین هم در هر تاریخی که آبیاری اول را انجام دادید باید روی زمین را کولش بزنید .
جهت اینکار باید از چهارشاخ های دستی با شن کش یا تیلر با تراکتورهای سبک باغی استفاده کرد .
اگر از دستگاه تیلر یا تراکتور برای سله شکنی میخواهید استفاده کنید باید تیغه ها راست و بدون خم شدگی باشد تا جوانه های به سطح خاک رسیده خسارت نزند .
در پایین تصویر تیغه و تیلر برای شما گذاشته میشود.
به نظر بنده در هر صورتی حتی اگر گل در روی زمین داشتید سله شکنی را انجام دهید در صورتی که تیغه ها راست باشد و تیلر سبک باشد و تیغه ها به داخل خاک خیلی فرو نرود خسارتی نخواهد داشت . و حتی شکستن چند جوانه ارزش دارد که جوانه های دیگر به سطح خاک برسد .
از مزایای سله شکنی به نرم شدن خاک و بهتر سبز کردن پیاز ها و همچنین از بین رفتن علفهای هرز سبز شده بعد از,آبیاری را میتوان ذکر کرد .

error: Content is protected !!
X