کود مناسب برای کود برای افزایش گلدهی زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کود مناسب برای کود برای افزایش گلدهی زعفران

زعفران کشت زعفران
کود های پیشنهادی جهت افزایش گلدهی زعفران

مهم ترین مرحله تغذیه کودی و محلول پاشی برای تقویت پیاز بعد از دی ماه تا فروردین با کود سافرون مجیک را میتوان انجام دهید.

این محلول به جهت تقویت پیاز دختری می باشد و موجب افزایش گلدهی و تامین عناصر مورد نیاز برای گیاه زعفران می باشد.

زمان استفاده از این محلول دی ماه تا نیمه فروردین با فاصله هر ۱۵ روز مناسب است

 فواید محلول پاشی زمستان برای زعفران: 
  • افزایش قدرت کلروفیل سازی
  • موجب افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما و تنش های محیطیمی گردد.
  • موجب افزایش وزن و تعداد پیاز (بنه) و افزایش رنگ پذیری و افزایش گل آوری می گردد.
  • هم چنین موجب افزایش قدرت رشد رویشی و تثبیت در رشد جوانه انتهایی،

افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می شود.

کود های تخصصی شده که از ترکیب عناصر مورد نیاز و هورمون های رشد باشد

باعث افزایش گل و درشت شدن کلاله ها می شود.

نکاتی که هنگام محلول پاشی باید به آن ها دقت نماییم :۱-در روز های بارانی برای محلول پاشی خود داری نمایید.

هنگام محلول پاشی اندام هوایی و برگ ها به طور کامل خیس باشند در صورت امکان از آب زلال استفاده نمایید مناسب تر است.

۲-در دمای زیر ۱۰ درجه محلول پاشی بزگ ها انجام نگردد.

۳-بعد از آبیاری محلول پاشی انجام گردد زیرا یعد از ابیاری روزنه ها باز می شوند و جذب عناصر راحت تر می باشد .

۴-لانس سمپاش تنظیم شده باشد و اسپرس کامل برای برگ ها.

می توانید از سافرون پاور به همراه  آبیاری هر بسته مناسب برای ۲ الی ۴ هزار متر مربع می باشد.

و سافرون مجیک محلول پاشی دی بهمن اسفند هر بسته مناسب برای ۵ هزار متر مربع.

.