کشت زعفران: قسمت دوم, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کشت زعفران: قسمت دوم

زعفران کشت زعفران

آب : زعفران گیاهی است که رشد خود را در پاییز و زمستان که با بارندگی ها همراه است انجام میدهد و به خاطراین برخی فکر میکنند میتوان زعفران بدون آب کشت کرد یا نهایتا یک آب برای گلدهی داد . این تفکر کاملا اشتباه است هرچند در سالهای قبل شاید می شد با این نوع آبیاری برداشت کرد ولی در چندسال گذشته با توجه به شاخص بارندگی ها مشخص است که اگر ۳ تا ۴ آب در طول فصل رشد به ( بنه ) زعفران ندهید برداشت خوبی نخواهید داشت .

زمان های مناسب آبیاری که باید از اول برنامه ریزی کرد بدین صورت است
آبیاری اول به محض سرد شدن هوا در پاییز یعنی از حدود نیمه مهرماه تا نیمه آبان ماه
آبیاری دوم به محض اتمام گلدهی
آبیاری سوم در بهمن ماه
آبیاری چهارم فروردین ماه
این ۴ مدار آبیاری مهمترین زمان آبیاری های زعفران می باشد و در زمان کاشت باید برای برنامه ریزی آبیاری مزرعه اقدام کرد.
کیفیت آب برای آبیاری زعفران بسیار مهم است و باید آب شیرین با EC زیر ۳هزار آبیاری شود و حتی این را بدانید در ای سی بالای ۲هزار کاهش عملکرد در سالهای سوم به بعد را خواهید داشت مگر اینکه مدیریت مناسبی بر نحوه آبیاری داشته باشید .
در صورتی که میخواهید بیشتر از آنچه در یک مدار آبی که دارید کشت انجام دهید این را در نظر بگیرید که بتوانید در مهرماه کل زمین آبیاری شود .

این روزها بسیار سوال میشود که آیا میشود زعفران کشت کرد و آب آبیاری را با تانکر انجام داد یا اینکه به صورت دیم کشت کرد باید این نکته را بدانید که با توجه به هزینه بالای آبیاری با تانکر و کاهش عملکرد به خاطر کمبود آب این نوع کشت اصلا اقتصادی نیست و هرکسی اینکار را انجام داده پشیمان است و توجیه اقتصادی ندارد .
مزرعه زعفران بعد از خشک شدن برگهای آن در اواخر فروردین یا اردیبهشت به هیچ عنوان نیاز به آب ندارد تا وقتی هوا در مهر یا آبان سرد شود و مرحله اول آب را انجام داد و آبیاری های تابستان که بعضا کشاورزانی انجام میدهند میتواند خسارت های جبران ناپذیری به مزرعه وارد کند و کنه و قارچ مزرعه را نابود کند و متاسفانه کنه زعفران گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است و بهتر است در مورد کنترل این آفت رطوبت را در مزرعه کنترل کرد .

برای آبیاری زعفران باید کرت ها کوچک باشد تا در زمان آبیاری مدت زمان زیادی آب در سطح مزرعه باقی نماند که باعث کوبیده شدن زمین و سفت شدن آن شود .
به همین دلیل کرت های زعفران را بسیار کوچک درست میکنند .
در مورد آبیاری های بارانی و قطره ای هم باید گفت آبیاری های تحت فشار هم بسیار عالی هستند به شرطی نیاز آبی زعفران برآورده شود به خصوص مزارع آبیاری های بارانی برداشت های بسیار خوبی دارند .
در انتها نیاز است توصیه کنم اگر قصد کشت زعفران دارید حتما و حتما ابتدا آب آبیاری را آنالیز کنید و اگر زمین برای کشت اجاره میکنید آب هم حتما اجاره کنید و به امید اینکه که در مهرماه برای آبیاری آب ساعتی بخرید نباشید تجربه سال قبل نشان داد با توسعه کشت زعفران متاسفانه در مهرماه برای آب اول قبل گل پیدا نمیکردند و بسیاری از زمین های کشت شده بدون آب ماندند و خیلی دیر آبیاری شدند یا آب با هزینه بسیار بالایی در زمان مناسب تهیه کردند که اصلا توجیه اقتصادی نداشت و ضرر کردند . پس این را بدانید آب مهمتر از زمین است و جایی زمین تهیه کنید که آب داشته باشید.
ادامه دارد …