کرونا ویروس ۱۹ چگونه منتشر می شود؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کرونا ویروس ۱۹ چگونه منتشر می شود؟

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

ویروس کرونا ۱۹ از طریق تماس با قطرات تنفسی فرد آلوده از طریق سرفه و عطسه و تماس سایرین با سطوح آلوده به ویروس منتقل میگردد. پژوهش ها نشان داده است این ویروس می تواند ساعت ها زنده بماند اما یک ضد عفونی ساده با مواد شوینده ی مرسوم و بهترین آن الکل میتواند آن را از بین ببرد