کاهش درد عضلانی با مصرف زعفران

کاهش درد عضلانی با مصرف زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

یک دسته مهم از مواد عالی در زعفران وجود دارند که با مصرف این گیاه، به بدن منتقل می‌شوند. این مواد عالی به طور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود عضلات و درد عضلانی کمک می‌کنند.

این مواد عالی موجب می‌شوند تا جذب کلسیم در بدن بهتر صورت بگیرد و استخوان‌های مستحکم‌تری داشت.

error: Content is protected !!
X