کاهش درد عضلانی با مصرف زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کاهش درد عضلانی با مصرف زعفران

اطلاعات عمومی زعفران کشت زعفران

یک دسته مهم از مواد عالی در زعفران وجود دارند که با مصرف این گیاه، به بدن منتقل می‌شوند. این مواد عالی به طور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود عضلات و درد عضلانی کمک می‌کنند.

این مواد عالی موجب می‌شوند تا جذب کلسیم در بدن بهتر صورت بگیرد و استخوان‌های مستحکم‌تری داشت.