کاربرد غربالگری مجازی در شناسایی ملکولهای دارویی جدید, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کاربرد غربالگری مجازی در شناسایی ملکولهای دارویی جدید

ایمونوانفورماتیک بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی طراحی دارو

یکی از پرسش های پر تکرار،‌در زمینه ی مطالعات مقایسه ای،‌پرسشی است که در رابطه با کاربردی بودن غربالگری مجازی در شناسایی ملکول های دارویی پرسیده می شود.  غربالگری مجازی یک روش محاسباتی مبتنی بر فیزیک کوانتوم است که برای شناسایی ترکیبات راهبردی و مرجع در یک کتابخانه بزرگ و متنوع از ترکیبات شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.
این روش محاسباتی ارزشمند برای کشف ترکیبات مرجع سریع تر و مقرون به صرفه تر از روش های تجربی مانند high-throughput screening است.

غربالگری مجازی (VS) یک تکنیک محاسباتی مورد استفاده در کشف دارو با جستجو در کتابخانه های از مولکول های کوچک با طیف گسترده ای استخلافها و زنجیره های جانبی دستورزی شده می باشد که هدف آن شناسایی ساختارهای است که به احتمال زیاد توانایی اتصال به یک هدف دارویی ( به طور معمول یک گیرنده پروتئین و یا آنزیم) را دارد
غربالگری مجازی به عنوان ” ارزیابی اتوماتیک کتابخانه های بسیار بزرگ از ترکیبات ” با استفاده از برنامه های کامپیوتری تعریف شده است.

روش های غربالگری مجازی به دو دسته تقسیم میشود وجود دارد: جستجو براساس لیگاند و جستجو براساس ساختار
غربالگری مجازی مبتنی بر ساختار شامل داکینگ لیگاندهای منتخب بروی یک هدف پروتئین میباشد.

غربالگری مجازی مبتنی بر لیگاند شامل انجام QSAR بروی یک سری از لیگاند های حاصل از نتایج تحقیقات آزمایشگاهی میباشد

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر