کاربرد ریاضیات در بیوتکنولوژی چیست؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کاربرد ریاضیات در بیوتکنولوژی چیست؟

اطلاعات عمومی ایمونوانفورماتیک بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی طراحی دارو طراحی واکسن مقالات آموزشی

علم بیوتکنولوژی، میان رشته ای ترین رشته ای است که حیات و کیفیت زندگی بشر را هدف گرفته است و در این راستا تمامی علوم با رسیدن به نقطه ای به نام حیات، شاخه های بین رشته ای تخصصی را ایجاد میکنند که ورود به هر یک،‌ورود به دنیایی گسترده،‌شگفت انگیز است.

ریاضیات به عنوان علمی که به محاسبه ابعاد، مساحتها و نسبتها و تعاریف و الگوها به زبان اعداد می پردازد،‌ یکی از مهمترین رشته هایی است که در مبحث مهندسی ملکولها،‌الگویابی،‌نوشتن الگوریتم ها و درک چرایی شکل گیری ساختار و عملکرد ملگول،‌ارگانیسم و .. می باشد. در این راستا مهندسی ارگان زنده از باکتری تا جانور و حتی انسان می بایستی بر اساس محاسباتی گسترده و پیچیده برای بررسی چندین فاکتور مختلف و سنجش عملکرد هر یک از این فاکتورها بر محصول نهایی صورت پذیرد. این فرایند ابتدا با استفاده از فرمولهای ریاضی و هندسه در توضیح شکل برگ گیاهان و یا شکل سه بعدی جانوران استفاده گردید و کم کم با ورود همگانی به ابعاد ملکولی و حتی اتمی ماشین حسابها و چرتکه ها و پرگارهای اولیه به کنار رفته و جای خود را به ماشینهای محاسباتی دادند که می توانستند شکل های سه بعدی و ساختارهای سه بعدی را محاسبه کنند و کم کم از تلفیق دانش ریاضیات و مدل سازی های هندسی و ماشین های محاسباتی علمی به نام بیوانفورماتیک شکل گرفت که در این راستا می توانست بر اساس راه حل های امتحان شده و تضمین شده پاسخ بسیاری از سوالات را با بسط تجربی و تحلیلی را به دست آورد. این فرایند با گسترش الگوها و الگوریتم های ریاضیاتی و دانش آموزش ماشین و داده کاوی منجر به شکل گیری سیستم های پیچیده و قدرتمندی گردید که می توانند با استفاده از تریلیون ها تریلیون محاسبات ریاضی از طریق سوپرکامپیوترها به پاسخ سوالات در سطح اتم و کوانتوم به صورت دقیق دست بیابند

دانش ریاضیات در این راستا از علوم پایه و پله ای برای پیشرفت و گسترش الگوها و تکنیک ها و راهکارهای مهندسی ژنتیک برای توسعه ی پلتفرمهای صنعتی و پژوهشی در آزمایشگاه های بیوتکنولوژی گردیده است. علم ریاضی می تواند در رسیدن پاسخ چرایی الگوهای ساختاری و عملکردی در سطح پروتئین و یا اسید نوکلئیک به پژوهشگران کمک کند و آنها را به سمت پاسخ درست برای دستیابی به راه حل های صنعتی و عملی نظیر، یک واکسن و یا دارو و یا غذای مهندسی شده یاری کند.

شبکه ی بیوتکنولوژی نصر