بیوتکنولوژی،‌بیمارستان

کاربرد بیوتکنولوژی در بیمارستانها چیست؟‌

بیوتکنولوژی رشته ای است که با تلفیقی ازرشته های مختلف حیات و کیفیت زندگی بشر را هدف قرار گرفته است و در همین راستا، یکی از با اهمیت ترین جایگاه هایی که شناخت مکانیسم زندگی و مهندسی آن اهمیت پیدا می کند در بیمارستانهاست،‌چرا که با افزایش جمعیت و همچنین خطر بیماری های واگیر نظیر آنچه کرونا ویروس ۱۹ بر سر جوامع مختلف آورد، شناخت فوری و ارایه ی راهکارهای سریع یکی از ملزومات بیمارستانها در برخورد با موارد جدید و ناشناخته است و در این راستا،‌ امروزه بیوتکنولوژی با پسوندهایی نظیر دارویی و پزشکی در کنار پزشکان و پرستاران به ارایه ی راهکارهایی نظیر مقابله با سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک،‌انجام محاسبات مربوط به سویه های با واگیر بالا و همچنین تست هایی مربوط به استریل بودن محیطهای حساس و ارایه راهکارهایی برای مدیریت و ایمنی زیستی می پردازد. تا بدانجا که بخشی از این موارد وارد صنعت گردیده اند و به عنوان یک محصول تولید محدود به کسب درآمد میلیاردی صاحبان بیزینس کمک نموده اند

امروزه انسان به دلیل پی بردن به اهمیت ساز و کار حیات سایر موجودات زنده به دلیل تاثیر پذیری مستقیم انسان از آنها،‌مخصوصا در شرایط خاص و حساس بیمارستانی،‌ جایگاهی جدای از علوم آزمایشگاهی و ژنتیک و تشخیصی را برای محققان بیوتکنولوژی فراهم نموده است تا بتوانند با مطالعه ی ارگانیسم ها و ارایه ی راهکارهای سریع و شخصی سازی شده مشکلات حاد بیمارستانی را با سرعت و دقت بیشتری حل نمایند.

شبکه بیوتکنولوژی نصر

error: Content is protected !!
X